Trykk på "2 spors tegning", " 3 spors tegning" eller "4 spors tegning" rett under blått felt øverst i headingen.

Profiler

40x40 mm
40x60 mm
60x60 mm
80x80 mm vinkel
20x100 mm

Det finnes også flere profiler enn dette, så hvis ikke disse passer spør om andre størrelser